Herunder ser du svar på de mest alm. spørgsm��l hvis du har problemer med dit Secuyou låsesystem.%3

A) Lysdioden tv. på Secuyou fjernbetjeningen lyser gult hele tiden?

Fjernbetjeningen mangler at registrere et af dine tryk i den kode du bruger for at låse op. Tryk en tilfældig tast indtil lysdioden lyser rødt konstant og vent 5 min. så slukker den. Herefter starter du helt forfra med at trykke "hjemmelås" th. efterfulgt af koden. Se trin 6 i vejledningen for fjernbetjeningen.

Har du glemt din kode er du nød til at nulstille låsesystemet og genparre låse og fjernbetjening. Se punkt E.

B) Lysdioden th. på Secuyou fjernbetjeningen blinker rød selvom låsene fungerer som de skal, her skulle den jo blinke grønt?

Det skyldes at du ved installationen er kommet til at parre en lås med fjernbetjeningen 2 gange. Fjernbetjeningen leder efter en lås den ikke kan finde og derfor får du rød lysdiode th. Se punkt F.

C) En Secuyou lås vil ikke altid låse op? Men det hjælper efter at jeg har berørt håndtaget på låsen.

Det kan skyldes at grebsstiften og placeringen af grebet påvirker firkanthullet i låsen. Prøv at løsne grebet lidt eller afmonterer det helt. Test låsefunktionen og se om det hjælper. Monter herefter grebet igen.

D) Kan ikke lave kopi af Secuyou fjernbetjeningen til en anden Secuyou fjernbetjening eller til Secuyou-boksen?

Der kan kun laves kopier til enheder hvor der ikke er installeret/parret nogle låse eller andre io homecontrol produkter. Nulstil den fjernbetjeningen/Secuyou-boksen som du ønsker at lave kopi til og prøv igen. Du nulstiller ved (tryk prg. over 5 sek. gerne mere, tæl langsomt til 7 imens du holder prg. knappen inde). Som kvittering for nulstilling af fjernbetjeningen får du 8 røde blink i begge lysdioder og 5 sek. konstant lys.

Der kan heller ikke laves kopier mellem fjernbetjeninger/Secuyou-boksen hvis nogle af dem sidst har sendt "udelås" ordre, fjernbetjeninger/Secuyou-boksen skal være i "hjemmelås" eller "lås op".

E) Sådan genparre du Secuyou låse med Secuyou fjernbetjening, men låse blinker langsomt gult og parring er ikke mulig, hvorfor?

Du ønsker at genparre låse med fjernbetjeningen. Start altid med at nulstille fjernbetjeningen først. Det gør du ved (tryk prg. over 5 sek. gerne mere, tæl langsomt til 7 imens du holder prg. knappen inde). Som kvittering for nulstilling af fjernbetjeningen får du 8 røde blink i begge lysdioder og 5 sek. konstant lys.

Herefter trykker på parringsknappen på alle dine låse (tryk over 5 sek. gerne mere, tæl langsomt til 7 imens du holder parringsknappen inde) Men da dine Secuyou låse har været låst i "udelås" kan genparre med fjernbetjeningen først ske efter 30 min. Dine låse blinker langsomt gult/orange i timeout perioden. Efter de 30 min. blinker lysdiode automatisk grøn og du kan nu genparres låsene inden for de næste 10 min. Husk at alle låse skal blinke grønt før du starter genparring. For at genparre låse skal du nu trykke et kort tryk på prg. på fjernbetjeningen (et kort tryk skal være under 2 sek.)

Når genparringen er slut får du 2 grønne lamper på fjernbetjeningen. Kontroller at alle låse er stoppet med at blinke (det betyder at de er genparret). Skulle en eller flere låse stadig blinke grønt så skal du kun genparre de låse og ikke nulstille fjernbetjeningen.

Hvis du ikke når at genparre inden for de 10 min, skal du trykke på parringsknappen på låsen igen i over 5 sek. blinker den gult igen så tryk på ESC knappen på låsen for at låse op, så skifter lysdioden til grøn og du kan genparre.

Denne timeout på 30 min. skyldes at vi vil sikre at en evt. indbrudstyv ikke kan få adgang til systemet når det er "udelåst". Ingen indbrudstyve vil vente i en halv time for at skaffe en flugtvej.

F) Sådan genparre du Secuyou låse med Secuyou fjernbetjening.

Du ønsker at genparre låse med fjernbetjeningen. Start altid med at låse låsene over i "hjemmelås" eller "lås op". Herefter skal du nulstille fjernbetjeningen. Det gør du ved (tryk prg. over 5 sek. gerne mere, tæl langsomt til 7 imens du holder prg. knappen inde). Som kvittering for nulstilling af fjernbetjeningen får du 8 røde blink i begge lysdioder og 5 sek. konstant lys.

Herefter trykker på parringsknappen på alle dine låse (tryk over 5 sek. gerne mere, tæl langsomt til 7 imens du holder parringsknappen inde). Herefter blinker lysdiode grøn og du kan nu genparre låsene inden for de næste 10 min. Husk at alle låse skal blinke grønt før du starter genparring. For at lægge låsene ind i fjernbetjeningen skal du nu trykke et kort tryk på prg. på fjernbetjeningen (et kort tryk skal være under 2 sek.)

Når genparringen er slut får du 2 grønne lamper på fjernbetjeningen. Kontroller at alle låse er stoppet med at blinke grønt (det betyder at de er genparret). Skulle en eller flere låse stadig blinke grønt så skal du kun genparre de låse og ikke nulstille fjernbetjeningen.

Hvis du ikke når at genparre inden for de 10 min, skal du trykke på parringsknappen på låse igen (tryk over 5 sek. gerne mere, tæl langsomt til 7 imens du holder parringsknappen inde). Herefter blinker lysdiode igen grøn.

G) Secuyou lås vil ikke låse?
  • Kontroller at magneten er korrekt placeret.
  • Kontroller om de 2 trekanter peger på hinanden når vinduet/terrassedøren/grebet er i lukket position, se trin 2.2 i vejledningen for låsen, afmontering af grebet er nødvendigt.
  • Kontroller og reduktionsbøsningen er monteret hvis du har greb med 7x7 mm. stift og sikre at den ikke kan glide af, se trin 2.1 i vejledningen for låsen
H) Secuyou fjernbetjeningen lyser grønt selvom døren/vinduet er åben?

Det skyldes at du har placeret magneten forkert dvs. på samme dør/vindueramme som låsen er placeret på.

I) Secuyou fjernbetjeningen er defekt eller bortkommet, men låse er i udelås, hvad gør jeg?

Tryk på parringsknappen på låsen (tryk over 5 sek. gerne mere, tæl langsomt til 7 imens du holder parringsknappen inde). Herefter blinker lysdioden på låsen gult/orange. Efter 30 min blinker lysdiode grøn og du kan trykke på ESC knappen på låsen for at låse op, trykker du igen låsen den. Du kan nu bruge ESC knappen til låsning og oplåsning indtil du har fået en ny fjernbetjening. Herefter skal låsene genparres med den nye fjernbetjening, se punkt F.

J) Secuyou låsen virker ikke ved tryk på fjernbetjening.

Tryk på "hjemmelås" på fjernbetjeningen. Hvis du får grøn lysdiode th. på fjernbetjeningen og din lås ikke låser så er din lås ikke parret med fjernbetjeningen. Du skal herefter parre låsen med fjernbetjeningen.

Hvis du får rød lysdiode på fjernbetjeningen og låsene lige er installeret så kontroller om de 2 trekanter peger på hinanden når vinduet/terrassedøren/grebet er i lukket position, se trin 2.2 i vejledningen for låsen, afmontering af grebet er nødvendigt.

K) Secuyou fjernbetjeningen låser ikke op ved brug af pinkode.
  1. Husk at trykke "lås op" eller "hjemmelås" og derefter pinkoden (5 tryk i alt)
  2. Tastes der en forkert 4 cifret pinkode, skal der ikke trykkes på “lås op” eller “hjemmelås” igen ved forsøg nr 2 og 3. Dvs. koden kun skal tastes igen (4 tryk). Har du svært ved at finde ud af hvor du er kommet til så se punkt A.
L) Jeg skal udskifte en defekt Secuyou lås, skal systemet så genparres?

Ja, systemet skal genparres fordi du fjerner en lås som er registeret i fjernbetjeningen. Se punkt F og E.

M) Jeg tror der er problemer med rækkevidden, hvordan kan jeg testet det?

Du kan teste rækkevidde ved at låse i hjemmelås. Stil dig der hvor du normalt vil bruge fjernbetjeningen. Hvis du får rød lysdiode til højre på fjernbetjeningen så find den lås der ikke låser. Prøv herefter at låse når de står tæt på låsen, så skal den låse. Gør den ikke det skyldes det ikke rækkevidden. Vi anbefaler du genparre systemet, se punkt F og E.

Rækkevidden (lås til fjernbetjening/Secuyou boksen) er typisk 20-25 meter med 3 massive vægge (beton eller mursten).

N) Ved installation af repeater (forstærker til lange afstande) får jeg ikke kvittering på Secuyou fjernbetjeningen?

Det er korrekt at Secuyou fjernbetjeningen ikke kommer med kvittering på lysdioderne når låsekoder er lagt over i Velux repeateren. Fjernbetjeningen afslutter med røde lysdioder, men koderne er laget over. Følg side 30 i Velux vejledningen trin 1. Herefter trykke du over 2 sekunder men under 5 sekunder på Secuyou fjernbetjeningen (dvs. tryk og tæl 3 sek.) Secuyou fjernbetjeningen afslutter med røde lysdioder. Du kan kontrollerer om koder er lagt over ved at afbryde strømmen på repeateren og sætte strøm på igen. Displayet i repaeteren vil vise, REPEATER AKTIV = installationen er lykkes. Der sker ikke noget ved at du har forsøgt at lave kopi flere gange da låse ID koderne er de samme.

O) Mine låse låser og låser op som de skal, men jeg er begyndt at få rød lysdiode th. på fjernbetjening, hvad betyder det?

Årsagen er at batteriniveauet i låsene er for lavt, denne advarsel indtræder normalt ca. 1 måned før batterierne går helt døde (ved normalt forbrug). Du finder låsen med lavt batteriniveau ved at ta din fjernbetjening med rundt til låsene og trykke "hjemmelås", låsen vil blinke rødt i 30 sekunder. Du kan også se om batteriniveauet er for lavt ved at holde ESC knappen nede på låsen. Lysdioden med (batterisymbol vil lyse rødt). Vi anbefaler at du skifter batterierne i alle dine låse.

Batterilevetiden er min. 2 år i låsene (alm. standard AA alkaline).

P) Magneten virker kun i en afstand 5-10 mm fra låsen? (skulle jo række 30 mm), hvad gør jeg?

Du har vendt låsen forkert. Panel med ESC knap og lamper skal altid vende ud mod ruden. Du skal vende låsen om og flytte magneten. Hvis den ikke er vendt forkert er det fordi du ikke har monteret magneten korrekt. Kontroller at centrum af magneten er 35 mm fra enden af låsen (der er det optimale nulpunkt for magnet, men den kan sagtens sidde op til 1 cm fra nulpunktet).

Q) Lås har tendens til at hoppe ud af hjemmlås, hvorfor sker det?

Låsen er designet til at hoppe ud af hjemmelås stadiet hvis brugsadfærden ikke er korrekt. Hvis man forsøger at låse flere gange hvor håndtaget ikke er lukket korrekt eller man prøver at låse op imens håndtaget vrides. Årsagen er at vi vil sikre en permanent oplåsning i panik situationer under f.eks. brand. Vi har konstateret at designet er lidt følsomt og at låse således hoppe ud af hjemmelås ved normal brug. Det skal nævnes at det kun sker ved brug af låsen lokalt. Låsen kan ikke ændre låsestadie uden at man betjener dem. Du løser det ved dagligt at anvende fjernbetjeningen mellem "udelås" og "hjemmelås".